SMARTHOME  |  SKU: SM-WP-GR-IN2000

Smarthome Induction IN-2000

MODEL: IN-2000

3,759.00 ฿
Tax included Shipping calculated at checkout.
  • Electrical power: 2000 W
  • Volt: 220 V
  • Adjust temperature: 9 Level
  • Product size(WxHxD): 480x240x52 mm.
  • Warranty: 3 Year
Description
• ระบบสัมผัส และปุ่มหมุนปรับระดับความร้อน
• มีระบบล็อคแผงการใช้งาน เพื่อความปลอดภัย
• ระบบหัวเตาคู่ใช้งานพร้อมกัน หรือแยกใช้ก็ได้
• ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ ใช้งานต่อเนื่องได้ 99 นาที
• สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น ทอด ผัด ปิ้ง ย่าง


Product comparison

A table comparing the facets of 4 products
Facet
Smarthome Induction IN-2000
View details
Smarthome GRILL WITH POT/BBQ SM-EG400
View details
Smarthome Grill And Hotpot SM-EG1507
View details
Smarthome Multi Fuction Grill And Hotpot SM-EG1602 1.6 L
View details
Brand
Brand
SMARTHOME
SMARTHOME
SMARTHOME
SMARTHOME
Model
Model
IN-2000
SM-EG400
SM-EG1507
SM-EG1602
Price
Price
3,759.00 ฿
239.00 ฿
669.00 ฿
709.00 ฿
Type
TypeInduction CookerGrills & HotpotGrills & HotpotGrills & Hotpot
Electric power
Electric power
2000 W
400 W
1500 W
1600 W
Volt
Volt
220 V
220 V
220 V
220 V
Product size
Product size
480x240x52 mm.
221x70x222 mm.
600x260x115 mm.
เส้นผ่านศูนย์กลางหม้อ 20 cm , เส้นผ่านศูนย์กลางกระทะ 36 cm
Feature
Feature
ผัด ทอด ปิ้ง ย่าง
ทอด ย่าง ผัด
ต้ม ผัด ทอด ปิ้ง ย่าง
ต้ม ผัด ทอด ปิ้ง ย่าง
Warranty
Warranty
3 Year
3 Year
3 Year
3 Year